Rhabdonema adriaticum K?tzing 1844

  • Клас: Bacillariophyceae
  • Разред: Rhabdonematales
  • Семейство: Rhabdonemataceae
  • Род: Rhabdonema
  • Вид: Rhabdonema adriaticum

1 : https://www.mdpi.com/1424-2818/12/9/339/htm

Дължина :
Ширина :
Дебелина :
Форма :
Обем :
Повърхност :
Околна среда : / marine
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене :
Биотоп :
Биогеографска група :
Разпространение :
Токсичност :

+