Bacillaria paradoxa J.F.Gmelin, 1791 (2019 accepted in WoRMS as Bacillaria paxillifera (O.F.Müller) T.Marsson, 1901 represented as Vibrio paxillifer O.F.Müller, 1786)

  • Клас: Bacillariophyceae
  • Разред: Bacillariales
  • Семейство: Bacillariaceae
  • Род: Bacillaria
  • Вид: Bacillaria paradoxa

Дължина :
Ширина :
Дебелина :
Форма :
Обем :
Повърхност :
Околна среда :
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене :
Биотоп :
Биогеографска група :
Разпространение :
Токсичност :

+