Thalassiosira anguste-lineata (A.Schmidt) G.Fryxell & Hasle, 1977

  • Клас: Bacillariophyceae
  • Разред: Thalassiosirales
  • Семейство: Thalassiosiraceae
  • Род: Thalassiosira
  • Вид: Thalassiosira anguste-lineata (A.Schmidt) G.Fryxell & Hasle, 1977

.

Дължина : 10 - 40 ?m
Ширина : 14 - 80 ?m
Дебелина :
Форма :
Обем :
Повърхност :
Околна среда :
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти : -; yellow-brown
Резервни вещества :
Начин на хранене :
Биотоп : ; marinaespecies
Биогеографска група :
Разпространение : , ; neritic, cosmopolitan
Токсичност : , ; May produce chemicals that can inhibit copepod reproduction

+