Dinophysis acuminata Clapar?de & Lachmann, 1859

  • Клас: Dinophyceae
  • Разред: Dinophysiales
  • Семейство: Dinophysiaceae
  • Род: Dinophysis
  • Вид: Dinophysis acuminata

, , . . . .

Дължина : 38-58 m
Ширина : 30-38 m
Дебелина :
Форма :
Обем : 4946-31662 m3
Повърхност :
Околна среда :
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене : A/
Биотоп :
Биогеографска група :
Разпространение :
Токсичност :

+