Dinophysis acuminata Claparède & Lachmann, 1859

  • Клас: Dinophyceae
  • Разред: Dinophysiales
  • Семейство: Dinophysiaceae
  • Род: Dinophysis
  • Вид: Dinophysis acuminata

Клетките са удължено овални, леко яйцевидни, силно сплеснати. Левия край на надлъжната бразда е с дълго и широко крилце. Повърхноста е с груби ареоли и нежни пороиди. Хроматофорите са жълти.

Дължина : 38-58 µm
Ширина : 30-38 µm
Дебелина :
Форма : сплеснат елипсоид
Обем : 4946-31662 µm3
Повърхност :
Околна среда : морски вид
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене : A/Х
Биотоп : планктон
Биогеографска група :
Разпространение : по целия свят
Токсичност : Да

+