Coscinodiscus jonesianus (Greville) Ostenfeld, 1915

  • Клас: Bacillariophyceae
  • Разред: Coscinodiscales
  • Семейство: Coscinodiscaceae
  • Род: Coscinodiscus
  • Вид: Coscinodiscus jonesianus

Дължина :
Ширина :
Дебелина :
Форма :
Обем :
Повърхност :
Околна среда :
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене :
Биотоп :
Биогеографска група :
Разпространение :
Токсичност :

+