Asterionella japonica f. spiroides Kisselev, 1935 (=A. glacialis N)

  • Клас: Bacillariophyceae
  • Разред: Fragilariales
  • Семейство: Fragilariaceae
  • Род: Asterionella
  • Вид: Asterionella japonica f. spiroides

Дължина :
Ширина :
Дебелина :
Форма :
Обем :
Повърхност :
Околна среда :
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене :
Биотоп :
Биогеографска група :
Разпространение :
Токсичност :

+