Gloeocapsa turgida f. maxima (Nygaard) Hollerbach in Caraus 2002, nom. inval.

  • Клас: Cyanophyceae
  • Разред: Chroococcales
  • Семейство: Microcystaceae
  • Род: Gloeocapsa
  • Вид: Gloeocapsa turgida

syn. 2019 в Algaebase приет като Chroococcus turgidus var. maximus Nygaard 1926 Gloeocapsa (от гръцки gloia (желатин) и латински capsa (случай)) е род цианобактерии. Клетките секретират отделни желатинови обвивки, които често могат да се видят като обвивки около наскоро разделени клетки във външните обвивки.
Снимка, голям размер


Дължина :
Ширина :
Дебелина :
Форма :
Обем :
Повърхност :
Околна среда :
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене :
Биотоп :
Биогеографска група :
Разпространение :
Токсичност :

+