Търсене по категории

   

Achnanthes longipes C.Agardh, 1824

Според Algabase това име в се разглежда като синоним на Achnan...

Achnanthes brevipes C.Agardh, 1824

Клетките са съединени в дълги лентовидни колонии, прик...

Chaetoceros curvisetus Cleve, 1889

Верижките са повече или по малко спирално извити, валв...

Chaetoceros peruvianus Brightwell, 1856

Клетките са единични, рядко се срещат в къси верижки от...

Cocconeis scutellum Ehrenberg, 1838

...

Cocconeis sp. C.G. Ehrenberg, 1837

...

Bacillaria paradoxa J.F.Gmelin, 1791 (2019 accepted in WoRMS as Bacillaria paxillifera (O.F.Müller) T.Marsson, 1901 represented as Vibrio paxillifer O.F.Müller, 1786)

...

Bacillariophyceae spp.

...

Cylindrotheca closterium (Ehrenberg) Reimann & J.C.Lewin, 1964

...

Nitzschia acicularis (Kützing) W.Smith 1853

...

Nitzschia acuminata (W.Smith) Grunow, 1880

...

Nitzschia closterium (Ehrenberg) W. Smith, 1853

...

Nitzschia delicatula (Cleve!?)

...

Nitzschia holsatica Hustedt, 1930

...

Nitzschia incerta (Grunow) M.Peragallo, 1903 (Syn. Nitzschia reversa W.Smith, 1853; Nitzschia lorenziana var. incerta Grunow)

...

Nitzschia longissima (Brébisson) Ralfs, 1861

...

Nitzschia punctata (W.Smith) Grunow, 1878

...

Nitzschia pungens Grunow ex Cleve, 1897

...

Nitzschia incerta (Grunow) M.Peragallo, 1903 (Syn. Nitzschia reversa W.Smith, 1853; Nitzschia lorenziana var. incerta Grunow)

...

Nitzschia sigma (Kützing) W.Smith 1853

...
+