Търсене по категории

   

Dinophysis acuminata Claparède & Lachmann, 1859

Клетките са удължено овални, леко яйцевидни, силно спл...

Gyrodinium spirale (Bergh) Kofoid & Swezy, 1921

Клетките са с изменчива форма, вретеновидни, в напрече...

Prorocentrum cordatum (Ostenfeld) Dodge, 1975 (Pr.minimum (Pavillard) J.Schiller, 1933)

Фитопланктонния вид Prorocentrum cordatum (Ostenfeld) Dodge, 1975 (Ex. cordata Ost...

Prorocentrum micans Ehrenberg, 1834

Клетките са силно сплеснати, най-широки са в средата с ...

Scrippsiella trochoidea (F.Stein) A.R.Loeblich III, 1976

Клетките са удължено или закръглено крушовидни, не са ...

Protoperidinium granii (Ostenfield, 1906) Balech, 1974

Клетките са широки. Епивалвата и хиповлавата са с почт...
+