Търсене по категории

   

Achnanthes longipes C.Agardh, 1824

Според Algabase това име в се разглежда като синоним на Achnan...

Achnanthes brevipes C.Agardh, 1824

Клетките са съединени в дълги лентовидни колонии, прик...
+