Търсене по категории

   

Achnanthes brevipes C.Agardh, 1824

Клетките са съединени в дълги лентовидни колонии, прик...
+