Acanthoica quattrospina Lohmann, 1903

  • Клас: Prymnesiophyceae
  • Разред: Syracosphaerales
  • Семейство: Rhabdosphaeraceae
  • Род: Acanthoica
  • Вид: Acanthoica quattrospina

Клетките са почти сферични до овални по контур, дълги 7,6-13,2 µm, широки 6,0-9,5 µm и с два флагелума. Дължината на обикновените коколити е 1,1— 2,4 µm, със съотношение дължина / широчина 1,0—1,4 и брой ламели (20-33) в периферния пръстен на централната зона. Полярните коколити присъстват и на двата полюса, с максимална дължина приблизително 10 µm.
Цитат от: Carmelo R.T., 2012. Marine Phytoplankton: A Guide to Naked Flagellates and Coccolithophorids. Academic Press, pp. 327

Дължина : 7.5-13 µm
Ширина : 6-9.5 µm
Дебелина :
Форма : ротационен елипсоид
Обем :
Повърхност :
Околна среда : морски вид
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене : А
Биотоп : планктон
Биогеографска група :
Разпространение : Световно
Токсичност :

+