Navicula sp. Bory de Saint-Vincent, 1822

  • Клас: Bacillariophyceae
  • Разред: Naviculales
  • Семейство: Naviculaceae
  • Род: Navicula
  • Вид: Navicula sp.

Дължина :
Ширина :
Дебелина :
Форма :
Обем :
Повърхност :
Околна среда :
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене :
Биотоп :
Биогеографска група :
Разпространение :
Токсичност :

+