Chaetoceros peruvianus Brightwell, 1856

  • Клас: Bacillariophyceae
  • Разред: Chaetocerotanae incertae sedis
  • Семейство: Chaetocerotaceae
  • Род: Chaetoceros
  • Вид: Chaetoceros peruvianus

Клетките са единични, рядко се срещат в къси верижки от 2-3 клетки. Валвите са елиптични нееднакви. Едната валва (горната) е изпъкнала, другата (долната) е плоска. Двете са с еднакво развита извивка. Израстъците на изпъкналата валва излизат от нейния център и се допират със своите базални части, след което силно се извиват навън и следват надлъжната ос на валвата, постепенно се извиват към долната валва, като двата израстъка заедно образуват широка дъга краищата на която леко се събират или се раздалечават. Израстъците на плоската валва отстъпват от нейния край , леко се извиват навън от клетката и се отправят под остър ъгъл към централната ос на клетката. Всички израстъци са груби видимо удебелени в близост до средата на своята дължина, дебели 2,5-5 µm, дълги са 732-1423 µm.Хроматофорите са малки, многочислени. Вида е много изменчив. Океанически, неретически, широко разпрастранен в южно-умерените и топлите морета, в Атлантика достига до 61 градуса с.ш.

Цитат от: Прошкина-Лавренко, А.И., 1955. Диатомовые водоросли планктона Черного моря. Издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград, с. 223.

Дължина : 15-46,25 µm
Ширина : 10,8-37,5 µm
Дебелина :
Форма :
Обем :
Повърхност :
Околна среда : морски
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене :
Биотоп : планктон
Биогеографска група :
Разпространение :
Токсичност : Вреден вид

+