Paralia sulcata (Ehrenberg) P.T. Cleve, 1873 ( Syn. Melosira sulcata (Ehrenberg) K?tzing, 1844)

  • Клас: Bacillariophyceae
  • Разред: Paraliales
  • Семейство: Paraliaceae
  • Род: Paralia
  • Вид: Paralia sulcata

Дължина :
Ширина :
Дебелина :
Форма :
Обем :
Повърхност :
Околна среда :
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене :
Биотоп :
Биогеографска група :
Разпространение :
Токсичност :

+