Proboscia alata (Brightwell) Sundström, 1986 (syn. Rhizosolenia alata Brightwell, 1858)

  • Клас: Bacillariophyceae
  • Разред: Rhizosoleniales
  • Семейство: Rhizosoleniaceae
  • Род: Proboscia
  • Вид: Proboscia alata

Дължина :
Ширина :
Дебелина :
Форма :
Обем :
Повърхност :
Околна среда :
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене :
Биотоп :
Биогеографска група :
Разпространение :
Токсичност :

+