Rhizosolenia delicatula Cleve, 1900

  • Клас: Bacillariophyceae
  • Разред: Rhizosoleniales
  • Семейство: Rhizosoleniaceae
  • Род: Rhizosolenia
  • Вид: Rhizosolenia delicatula

Дължина :
Ширина :
Дебелина :
Форма :
Обем :
Повърхност :
Околна среда :
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене :
Биотоп :
Биогеографска група :
Разпространение :
Токсичност :

+