Cocconeis sp. C.G. Ehrenberg, 1837

  • Клас: Bacillariophyceae
  • Разред: Achnanthales
  • Семейство: Cocconeidaceae
  • Род: Cocconeis
  • Вид: Cocconeis sp.

Дължина :
Ширина :
Дебелина :
Форма :
Обем :
Повърхност :
Околна среда :
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене :
Биотоп :
Биогеографска група :
Разпространение :
Токсичност :

+