Thalassiosira anguste-lineata (A.Schmidt) G.Fryxell & Hasle, 1977 

  • Клас: Bacillariophyceae
  • Разред: Thalassiosirales
  • Семейство: Thalassiosiraceae
  • Род: Thalassiosira
  • Вид: Thalassiosira anguste-lineata (A.Schmidt) G.Fryxell & Hasle, 1977 

Клетките са дисковидни и в колония са свързани със множество органични нишки разположени в близост до централната им ос.

Дължина : 10 - 40 μm
Ширина : 14 - 80 μm
Дебелина :
Форма :
Обем :
Повърхност :
Околна среда :
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти : жълто-кафяви; yellow-brown
Резервни вещества :
Начин на хранене :
Биотоп : морски вид; marinaespecies
Биогеографска група :
Разпространение : неретичен, космополитен; neritic, cosmopolitan
Токсичност : Може да произвежда химикали, които да възпрепятстват размножаването на копеподите; May produce chemicals that can inhibit copepod reproduction

+