Cyclotella caspia Grunow, 1878

  • Клас: Bacillariophyceae
  • Разред: Thalassiosirales
  • Семейство: Stephanodiscaceae
  • Род: Cyclotella
  • Вид: Cyclotella caspia

Дължина :
Ширина :
Дебелина :
Форма :
Обем :
Повърхност :
Околна среда :
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене :
Биотоп :
Биогеографска група :
Разпространение :
Токсичност :

+