Noctiluca scintillans (Macartney) Kofoid & Swezy, 1921

Noctiluca scintillans (или N. miliaris), един от най-често срещаните биолуминесцентни организми в крайбрежните региони на света. Блестящият ефект на биолуминесценцията на Noctiluca, е най-забележим през нощта по време на цъфтеж (увеличаване на популацията), е мистериозен исторически феномен, често допринасящ за това, което се нарича „горене на морето“ или „морска искра“ от моряци и крайбрежни жители. В Черно море се нарича екамос. Днес е известно, че такива "цъфтежи", които образуват интензивно оцветяване на морската повърхност,с видимо червен или розов цвят, на дневна светлина, са опасни за рибите и някои други морски видове. (accessed on 27.05.2024 from: https://www.britannica.com/science/Noctiluca)

Дължина : 550
Ширина : 510
Дебелина : 510
Форма : сфера
Обем :
Повърхност :
Околна среда :
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене : heterotrof
Биотоп : marinae
Биогеографска група :
Разпространение : cosmopolite
Токсичност :

+