Pronoctiluca pelagica Fabre-Domergue, 1889

  • Клас: Dinophyceae
  • Разред: Noctilucales
  • Семейство: Protodiniferaceae
  • Род: Pronoctiluca
  • Вид: Pronoctiluca pelagica

Хетеротрофна клетка с апикално пипало и два предни флагела (accessed on 29.05.2024, from: https://www.smhi.se/oceanografi/oce_info_data/plankton_checklist/dinoflagellates/pronoctiluca_pelagica.htm)

Дължина : 12-45
Ширина :
Дебелина :
Форма :
Обем :
Повърхност :
Околна среда :
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене : Heterotrophic/Хетеротрофен
Биотоп : marinae/морски
Биогеографска група :
Разпространение : Worldwide/ Световно
Токсичност :

+