Gyrodinium spirale (Bergh) Kofoid & Swezy, 1921

  • Клас: Dinophyceae
  • Разред: Gymnodiniales
  • Семейство: Gymnodiniaceae
  • Род: Gyrodinium
  • Вид: Gyrodinium spirale

Клетките са с изменчива форма, вретеновидни, в напречен разрез окръглени, дължината превъзхожда ширината 2,5 пъти.Гръбната страна е изпъкнала, а коремната леко вдлъбната. Епивлвата е коническа с заоблен връх. Хиповлвата в началното със паралелни страни и сплесната към края.

снимка 1 е взета от: Киселев, И.А., 1950. Панцырные жгутиконосцы (Dinoflagellata) морей и пресных вод СССР. Определители по фауне СССР, Издаваемые Зоологическим Институтом АН СССР, 280.

Дължина : 40-200 µm
Ширина : 20-45 µm
Дебелина :
Форма : два конуса / two cones
Обем : 8897 - 85042 µm3
Повърхност :
Околна среда : морски вид/ marine species
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене : Х / H
Биотоп : планктон / plankton
Биогеографска група :
Разпространение : Световно
Токсичност :

+