Coscinodiscus excentricus Ehrenberg, 1840 (2019 accepted in WoRMS as Thalassiosira eccentrica (Ehrenberg) Cleve, 1904)

  • Клас: Bacillariophyceae
  • Разред: Coscinodiscales
  • Семейство: Coscinodiscaceae
  • Род: Coscinodiscus
  • Вид: Coscinodiscus excentricus

Дължина :
Ширина :
Дебелина :
Форма :
Обем :
Повърхност :
Околна среда :
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене :
Биотоп :
Биогеографска група :
Разпространение :
Токсичност :

+