Rhoicosphenia marina (W. Sm.) M. Schmidt (Syn. Rhoicosphenia curvata var. marina Grun)

  • Клас: Bacillariophyceae
  • Разред: Cymbellales
  • Семейство: Rhoicospheniaceae
  • Род: Rhoicosphenia
  • Вид: Rhoicosphenia marina

Дължина :
Ширина :
Дебелина :
Форма :
Обем :
Повърхност :
Околна среда :
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене :
Биотоп :
Биогеографска група :
Разпространение :
Токсичност :

+