Diatoma sp. J.B.M. Bory de Saint-Vincent, 1824

  • Клас: Bacillariophyceae
  • Разред: Fragilariales
  • Семейство: Fragilariaceae
  • Род: Diatoma
  • Вид: Diatoma sp.

Дължина :
Ширина :
Дебелина :
Форма :
Обем :
Повърхност :
Околна среда :
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене :
Биотоп :
Биогеографска група :
Разпространение :
Токсичност :

+