Търсене по категории

   

Achnanthes longipes C.Agardh, 1824

Според Algabase това име в се разглежда като синоним на Achnan...

Dinophysis acuminata Claparède & Lachmann, 1859

Клетките са удължено овални, леко яйцевидни, силно спл...

Gyrodinium spirale (Bergh) Kofoid & Swezy, 1921

Клетките са с изменчива форма, вретеновидни, в напрече...

Achnanthes brevipes C.Agardh, 1824

Клетките са съединени в дълги лентовидни колонии, прик...

Prorocentrum cordatum (Ostenfeld) Dodge, 1975 (Pr.minimum (Pavillard) J.Schiller, 1933)

Фитопланктонния вид Prorocentrum cordatum (Ostenfeld) Dodge, 1975 (Ex. cordata Ost...

Prorocentrum micans Ehrenberg, 1834

Клетките са силно сплеснати, най-широки са в средата с ...

Scrippsiella trochoidea (F.Stein) A.R.Loeblich III, 1976

Клетките са удължено или закръглено крушовидни, не са ...

Acanthoica quattrospina Lohmann, 1903

Клетките са почти сферични до овални по контур, дълги 7,...

Chaetoceros curvisetus Cleve, 1889

Верижките са повече или по малко спирално извити, валв...

Chaetoceros peruvianus Brightwell, 1856

Клетките са единични, рядко се срещат в къси верижки от...

Cocconeis scutellum Ehrenberg, 1838

...

Cocconeis sp. C.G. Ehrenberg, 1837

...

Bacillaria paradoxa J.F.Gmelin, 1791 (2019 accepted in WoRMS as Bacillaria paxillifera (O.F.Müller) T.Marsson, 1901 represented as Vibrio paxillifer O.F.Müller, 1786)

...

Bacillariophyceae spp.

...

Cylindrotheca closterium (Ehrenberg) Reimann & J.C.Lewin, 1964

...

Nitzschia acicularis (Kützing) W.Smith 1853

...

Nitzschia acuminata (W.Smith) Grunow, 1880

...

Nitzschia closterium (Ehrenberg) W. Smith, 1853

...

Nitzschia delicatula (Cleve!?)

...

Nitzschia holsatica Hustedt, 1930

...
+