Търсене по категории

   

Thalassiosira antarctica Comber, 1896

(Syn. Thalassiosira fallax Meunier, 1910)...

Thalassiosira antiqua (Grunow) Cleve var. septata Pr.-Lavr., 1955

...

Thalassiosira baltica (Grunow) Ostenfeld, 1901

...

Thalassiosira decipiens (Grunow) E.G.Jørgensen, 1905

...

Thalassiosira excentrica (Ehrenberg) Cleve, 1903

(syn. Thalassiosira eccentrica (Ehrenberg) Cleve 1904: 216 (as excentrica ) )...

Thalassiosira fallax Meunier, 1910

...

Protoperidinium granii (Ostenfield, 1906) Balech, 1974

Клетките са широки. Епивалвата и хиповлавата са с почт...
+