Chaetoceros curvisetus Cleve, 1889

  • Клас: Bacillariophyceae
  • Разред: Chaetocerotanae incertae sedis
  • Семейство: Chaetocerotaceae
  • Род: Chaetoceros
  • Вид: Chaetoceros curvisetus

Верижките са повече или по малко спирално извити, валвите са елиптични, вдлъбнати понякокога в средата са допълнително силно вдлъбнати. Извиваката на валвата е ниска (при полюсите значително по-по-висока), поясчето е повече или по-малко високо, браздите по неговия край са добре забележими. "Прозорчетата" са от елиптични до ромбични, рядко в тесните верижки , почти кръгли. Израстъците излизат от полюсите , при основите си се кръстосват и продължават перпендикулярно към оста на верижката но скоро се извиват в направление на изпъкналата страна на оборота на спиралите на верижката, дължината на израстъците е 292 µm. Крайните израстъци не се отличават от останалите. Хроматофора е пластинчат с крупен пиреноид и приляга към поясчето. Спорите в средата на клетката с обвити отудебелено поясче на майчината клетка.Валвите са повече или по-малко вднакво изпъкнали, гладки. Неретически широко разпространен в южно - умерените морета.


Цитат от: Прошкина-Лавренко, А.И., 1955. Диатомовые водоросли планктона Черного моря. Издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград, с. 223.

Дължина : 10-42 µm
Ширина : 6.9-40 µm
Дебелина :
Форма : овален цилиндър
Обем :
Повърхност :
Околна среда :
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене : А
Биотоп : планктон
Биогеографска група : Бореален вид
Разпространение : Световно
Токсичност : Вреден вид

+