Protoperidinium granii (Ostenfield, 1906) Balech, 1974

  • Клас: Dinophyceae
  • Разред: Peridiniales
  • Семейство: Protoperidiniaceae
  • Род: Protoperidinium
  • Вид: Protoperidinium granii

Клетките са широки. Епивалвата и хиповлавата са с почти еднакви размери. Напречната бразда е дясно завита. Надлъжната е широка. Епивалвата е коническа изтеглена в къс израстък. В задната част на хиповалвата се намират два масивни шипа.

Дължина : 40-99 microns
Ширина : 40-99 microns
Дебелина :
Форма : конус половин сфера; cone half sphere
Обем :
Повърхност :
Околна среда : морски вид; marinae species
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене :
Биотоп : планктон; plankton
Биогеографска група :
Разпространение : космополитно в топли и хладни морета; cosmopolitan in warm and cool seas
Токсичност :

+