Achnanthes longipes C.Agardh, 1824

  • Клас: Bacillariophyceae
  • Разред: Achnanthales
  • Семейство: Achnanthaceae
  • Род: Achnanthes
  • Вид: Achnanthes longipes

Според Algabase това име в се разглежда като синоним на Achnanthes armillaris (O.F.Müller) Guiry

Дължина :
Ширина :
Дебелина :
Форма : Паралелепипед
Обем :
Повърхност :
Околна среда : морски / сладководен вид
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене : A
Биотоп : бентос , планктон
Биогеографска група :
Разпространение :
Токсичност :

+