Achnanthes brevipes C.Agardh, 1824

  • Клас: Bacillariophyceae
  • Разред: Achnanthales
  • Семейство: Achnanthaceae
  • Род: Achnanthes
  • Вид: Achnanthes brevipes

Клетките са съединени в дълги лентовидни колонии, прикрепени за субстрата.

снимка 1 е взета от: Прошкина-Лавренко, А.И., 1955. Диатомовые водоросли планктона Черного моря. Издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград, с. 223.

Дължина : 21 - 72 µm
Ширина : 10 - 16 µm
Дебелина :
Форма :
Обем :
Повърхност :
Околна среда : Морски и сладководен вид / Marine and freshwater species
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене :
Биотоп : литорален, планктонен
Биогеографска група :
Разпространение : Световно / Worldwide
Токсичност :

+