Prorocentrum micans Ehrenberg, 1834

  • Клас: Dinophyceae
  • Разред: Prorocentrales
  • Семейство: Prorocentraceae
  • Род: Prorocentrum
  • Вид: Prorocentrum micans

Клетките са силно сплеснати, най-широки са в средата с остър заден и заоблена с малка вдлъбнатина предначаст. Грубната страна е по-силно извита от коремната. Лявата половинка носи различно дълъг (около 10 µm) масивен зъб с тънко крило. Обвивката е покрита с многочилсени пори (пороиди) и места с нежни шипчета. Два големи цълти пластинчати хроматофора.

Дължина : 30-52 µm
Ширина : 20-24 µm
Дебелина :
Форма : сплеснат елипсоид
Обем :
Повърхност :
Околна среда : морски вид
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене :
Биотоп : планктон
Биогеографска група :
Разпространение : Световно
Токсичност :

+